CEEPUS koordinációs találkozók

Pályázat CEEPUS hálózatok számára koordinációs találkozók szervezésére és megvalósítására.

A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2023/2024-es tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok magyarországi partneregységei számára 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között megrendezendő koordinációs találkozók szervezésére és megvalósítására. 

A koordinációs találkozók célja: 

A CEEPUS program keretében Magyarországra beutazó hálózati és partnerkoordinátorok koordinációs találkozón való részvételének támogatása. Koordinációs találkozó alatt olyan 2-3 napos szakmai programot értünk, mely során a hálózatban részt vevő koordinátorok a hálózat működésével kapcsolatos kérdéseket vitatnak meg. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A pályázat benyújtására az adott tanévben nyertes vagy tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények (Participating Unit) jogosultak. 

A koordinációs találkozó ideje és időtartama:

A megvalósítási időszaknak a 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. közötti időszakra kell esnie. A találkozó időtartama 2-3 szakmai programmal töltött nap, 1 nap minimum 6 szakmai programmal (tanácskozás, egyeztetés, intézménylátogatás) töltött órát jelent. 

A koordinációs találkozó helyszíne: 

Magyarország 

Formai követelmények:

 • a pályázó jogosult CEEPUS koordinációs találkozó pályázat benyújtására, azaz az intézmény koordinációs találkozó pályázatot benyújtó egysége koordinátor/partner egy a 2023/2024-es tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatban 
 • jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat
 • a tervezett találkozó helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel 
 • legalább a hálózatban részt vevő partnerek felének részvételét tervezik
 • 1 hálózat maximum 1 koordinációs találkozó pályázatot nyújthat be Magyarországon egy tanévben
 • előnyt élveznek azok a hálózatok, amelyek a korábbi tanévekben még nem részesültek koordinációs találkozó támogatásban Magyarországon
 • a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység hálózati koordinátora és hivatalos képviselője aláírta 
 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap.

A támogatás mértéke:

A megpályázott összeg a beutazó oktatók száma alapján kerül kiszámításra:

 • Pályázható összeg: 85 000 Ft (átalány-összegű támogatás) minden, a koordinációs találkozón részt vevő beutazó oktató után.
 • Legfeljebb 2 fő támogatható a hálózatban részt vevő minden külföldi szervezeti egységből (melyek a hálózati partnerségben külön „Participating Unit/PPU”-ként szerepelnek)
 • A magyarországi résztvevők után nem számolható el támogatás! 
 • A megpályázható támogatás max. 3 000 000 Ft. 

Az ösztöndíj összege a szervezési költségek (a részvevők szállása, ellátása, programok) fedezésére is fordítható. 

A támogatást a formai követelményeknek való megfelelés esetén a szabad keret erejéig biztosítjuk. A Tempus Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy a támogatási összeget a rendelkezésre álló forrás függvényében csökkentse a pályázotthoz képest. 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2023. október 31.: a 2024. január 31-ig megvalósítandó találkozók esetében
  2024. április 15-ig folyamatosan lehetséges az egész tanév során megvalósítandó programokra
 • Kérjük, hogy a pályázatokat a tervezett megvalósítás időpontjánál minimum 3 hónappal korábban adják be!

A pályázat benyújtásának módja:

A Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető „CEEPUS Koordinációs találkozók 2023/2024” űrlapon benyújtott pályázatot az alábbi módokon kérjük elküldeni, kizárólag elektronikusan:

A nyertes pályázatok kiválasztása: 

 • A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését a Tempus Közalapítvány munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap). 
 • A Tempus Közalapítvány megállapítja, hogy a pályázat támogatható-e a rendelkezésre álló támogatási keret alapján.
 • A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. 

A döntésről szóló kiértesítés várható ideje: a pályázat benyújtását követően 60 napon belül.

További információ: 

Tempus Közalapítvány, 
ceepus@tpf.hu
Miszné Korenchy Anikó (+36 1) 237 1300 / 239-es mellék 
Kőhegyi Bernadett (+36 1) 237 1300 / 560-as mellék