CEEPUS Hallgatók mobilitása

CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra

A 2024/25-ös tanév tavaszi félévében Magyarországra irányuló, hálózati és freemover pályázatok beadási határideje módosult: 2023. december 31-ig

(Kérjük, hogy lehetőség szerint minden pályázatot a tervezett kezdési dátum előtt minimum 2 hónappal adjanak be!)


Egyéni hallgatói mobilitási pályázat benyújtása

Hallgatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges.

1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások

Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások

Ha a hallgató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat, melyet honlapunkon teszünk közzé nyár elején. (részleteket ld. az oldal alján) 

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék hallgatói körében hirdetik meg. 

A magyar intézményekben az adott tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a www.ceepus.info központi pályázati oldalon: a Find menüpont alatt a tanévet és az országon belül az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

Bővebb információ kérhető az intézményi CEEPUS koordinátoroktól is. Elérhetőségük és az intézményi CEEPUS weboldalak linkjei megtalálhatók honlapunkon.

 

A mobilitás típusai

Féléváthallgatás (Student mobility)

 • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
 • Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap
 • Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
 • Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat.

Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility)

 • Pályázhatnak: diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
 • Időtartam: 1-2 hónap
 • Minimum kint tartózkodási idő:
  • 1 hónap esetében 21 nap
  • 2 hónap esetében 1 teljes hónap és legalább 16 nap
 • Tevékenység: kötelezően szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, labormunka. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat.

Csoportos hallgatói szakmai kirándulás (Short Term Excursion)

 • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
 • Időtartam: 3-5 nap
 • Tevékenység: a partner intézmény által szervezett hallgatói kiránduláson való részvétel
 • Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

CEEPUS infografika


Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei

 • 2 lezárt félév a kiutazásig
 • aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt
 • CEEPUS országbeli állampolgárság*
 • a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének támogatása 
 • a kinntartózkodás alatt a mobilitás típusának megfelelő tevékenység végzése kötelező
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása) 

A fentiekben felsorolt feltételeken túl a küldő intézmény további kritériumokat is megfogalmazhat, melyekről bővebb információ az intézmény pályázati kiírásában olvasható, illetve a koordinátortól kérhető. 

*Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás angolul vagy a fogadó ország nyelvén).
A Stipendium Hungaricum programban résztvevő hallgatók maximum 30 napos időtartamú CEEPUS mobilitásra pályázhatnak. 

Pályázati határidők

A hallgatói mobilitási pályázatok beadásának határideje minden évben azonos, az alábbi időpontokban:

 • hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: június 15.
 • hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31.
 • freemoverként az őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a felhívásban szereplő információk szerint
 • freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.


Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes országzászlókra kattintva.
A kiutazó, támogatást elnyert pályázók még kiutazói kiegészítő támogatásokra is pályázhatnak utazási és esélyegyenlőségi kategóriákban. A pályázás pontos feltételeiről a "Dokumentumok támogatott pályázóknak" oldalon találhat további információkat.


A mobilitási pályázatok benyújtásának menete

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára, melynek lépései a következők:

1. Regisztráció 

 • www.ceepus.info > Sign in > Click here to register >regisztrációs lap kitöltése >email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt >Mobility opció
 • FONTOS: Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

2. A pályázat elkészítése

 • Felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület > Your mobility application > Academic year (legördülő menü) > Action > pályázati űrlap kitöltése
 • Dokumentumok: 
  • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
  • Freemover: 1 db Letter of Acceptance, 2 db Letter of Recommendation
  • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum

3. A pályázat véglegesítése

 • Check & submit gombra kattintva

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe!

Adatvédelmi tájékoztató a CEEPUS programhoz kapcsolódó adatkezeléshez


A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting for the nomination from the home PPU)
 2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO) 
 3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 6. Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíj elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)
 7. amennyiben a járványhelyzet vagy más vis maior miatt a meg nem kezdett mobilitás elhalasztására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a halasztást a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: postponed by the NCO)
 8. amennyiben a járványhelyzet vagy más vis maior miatt a megkezdett mobilitás megszakítására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a megszakítás engedélyezését a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: interrupted by the NCO)

A freemover mobilitási pályázat kizárólag a küldő és a fogadó ország nemzeti irodáihoz jut el.


Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenetet kapnak a regisztrációkor megadott email címre.

 • Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.
 • Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.
 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications > Academic year (legördülő menü) > Adott pályázat megnyitása – open > Accept.
 • Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant. 
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.


Beszámolási kötelezettség

1. Online Mobility Report kitöltése

Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.

 • A Mobility report csak az online is elfogadott  - Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!  
 • A Mobility Report kitöltésének menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü)/ Adott pályázat megnyitása – open / Mobility Report - edit

2. Letter of Confirmation beszerzése

 • Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum, amely a Mobility Report-tal egyidőben válik elérhetővé a rendszerben. A hallgatóknak kötelezően be kell írniuk az elvégzett kurzusokat és a kapott krediteket. A kitöltött, kinyomtatott igazolást a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre, és – amennyiben az ösztöndíjas igényli – egy nyomtatott példányt az ösztöndíjas részére át kell adni. A küldő hazai intézmény kérheti az igazolás bemutatását.


Freemover pályázatokra vonatkozó speciális szabályok

Freemoverként a tavaszi félévre minden részt vevő országba van mód pályázni, mivel a nemzeti irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat.  A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország nemzeti irodája összesíti, a második hálózati forduló elbírálását követően november végén. Egyes országok az őszi félévben is fogadnak freemover ösztöndíjasokat, erről honlapunkon nyár elején jelentetünk meg felhívást. 

A freemover pályázókra a hálózati mobilitással megegyezően tandíjmentesség és azonos ösztöndíjösszegek vonatkoznak.

A pályázati űrlap pontos kitöltését követően a pályázati anyaghoz kétfajta dokumentumot kell feltölteni:

 • Letter of Acceptance - 1 db fogadólevél a fogadóintézménytől
 • Letter of Recommendation - 2 db ajánlólevél a hazai intézmény két oktatójától 

A formanyomtatványok letölthetők a www.ceepus.info oldalról. Más dokumentumokkal nem helyettesíthetők. A dokumentumokat aláírással és intézményi pecséttel kell hitelesíttetni. 

Ausztriába pályázók a dokumentumok feltöltése nélkül véglegesítik pályázatukat az online rendszerben. Ezt követően az osztrák Nemzeti Iroda meghatározza a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a freemover jelöltek körét, majd egy további státuszba („upload documents”) továbbítja őket a pályázati rendszerben. Az ilyen pályázóknak csak ezután kell feltölteni a szükséges fogadó nyilatkozatot a fogadóegyetemtől, ill. az ajánlásokat a hazai intézménytől.

A kitöltött, aláírt, intézményi pecséttel ellátott dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd a pályázatot a „SUBMIT” gomb megnyomásával véglegesíteni.

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×