CEEPUS speciális kurzusok

Pályázat nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok számára speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére és megvalósítására.

A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2024/2025-ös tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok magyarországi partneregységei számára 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. között megvalósítható speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére és megvalósítására.

A speciális kurzusok célja:

A meglévő CEEPUS hálózati partnerség keretében külföldi partnerintézmények hallgatóinak és oktatóinak támogatása magyarországi székhelyű speciális kurzuson. Speciális kurzusok alatt olyan minimum 6 napos szakmai programot értünk, pl. nyári egyetemek, intenzív programok, mely során a résztvevők egy adott témán belül ismereteiket bővítik, tapasztalatot cserélnek. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A pályázat benyújtására az adott tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények (Participating Unit) jogosultak. 

A speciális kurzusok ideje és időtartama:

A megvalósítási időszaknak a 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. közötti időszakra kell esnie. A kurzus időtartama: 

 • min. 6 nap, melyből legalább 5 szakmai programmal töltött nap 
 • legalább 10 napos kurzus esetén a szakmai programmal töltött napok száma min. 8
 • 1 szakmai programmal töltött nap min. 6 szakmai programmal töltött órát jelent
 • szakmai program az előadásokon, workshopokon kívül lehet terepgyakorlat, gyárlátogatás, múzeumlátogatás stb, amennyiben a kurzus tematikájához szervesen kapcsolódik. 

A speciális kurzusok helyszíne: 

Magyarország 

Formai követelmények:

 • a pályázó jogosult CEEPUS speciális kurzus pályázat benyújtására, azaz az intézmény pályázó egysége koordinátor/partner egy a 2024/2025-ös tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatban
 • jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat (különös tekintettel a szakmai programmal töltött órák és napok számára)
 • a tervezett kurzus helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel
 •  minimum két másik CEEPUS tagországbeli partner bevonásával kerül megszervezésre a speciális kurzus
 • a kurzus elvégzéséért ECTS kredit jár a hallgatóknak
 • 1 hálózat maximum 1 speciális kurzus pályázatot nyújthat be Magyarországon egy tanévben 
 • előnyt élveznek azok a hálózatok, amelyek a korábbi tanévekben még nem részesültek speciális kurzus támogatásban Magyarországon
 • a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység hálózati koordinátora és hivatalos képviselője aláírta 
 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
 • mellékletek hiánytalan megléte
  • pályázati felhívás a beutazók számára (angol nyelven vagy a hálózat munkanyelvén)
  • a speciális kurzus programterve 

Tartalmi szempontok:

 • A pályázat áttekinthetősége, teljessége és minősége – 10 pont
 • A mellékelt programterv részletessége, kidolgozottsága – 10 pont 
 • A téma relevanciája, a tevékenység célkitűzései, fontossága, innovatív jellege – 15 pont 
 • A program nemzetközi jellege, bevont partnerországok száma, a partnerek együttműködése, a munkanyelv relevanciája – 10 pont 
 • A program és a kitűzött célok megvalósíthatósága – 10 pont 
 • A költségvetés észszerűsége – 10 pont 
 • A résztvevői kör kijelölése, a kiválasztásra irányuló lépések alkalmassága – 10 pont
  (különös tekintettel az ösztöndíjas hallgatói-oktatói arányra, amely legalább 70:30)
 • A program oktatási és szakmai értéke, a tanulás biztosítása a résztvevők számára – 10 pont
 •  A program várható eredményei és hatása – 10 pont
 • A program eredményeinek terjesztését ösztönző lépések alkalmassága és minősége – 5 pont 

Elérhető maximális összpontszám: 100 pont, melyből minimum 50 pontot el kell érni, hogy a speciális kurzus támogatásra jogosult lehessen. 

A támogatás mértéke:

A megpályázott összeg a beutazó hallgatók és oktatók száma alapján kerül kiszámításra:

Speciális kurzus hossza
Ösztöndíj számítása
Hallgatóknak
Oktatóknak
Minimum 10 napos kurzus
1 főnek 1 hónap
180 000 Ft
200 000 Ft
Minimum 6 napos kurzus
1 főnek 0,5 hónap
90 000 Ft
100 000 Ft

 
Az ösztöndíjösszegek szervezési költségek (a részvevők szállása, ellátása, programok) fedezésére is fordíthatók.
A Tempus Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy a támogatási összeget a rendelkezésre álló forrás függvényében csökkentse a pályázotthoz képest. 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2024. október 31.: a 2025. január 31-ig megvalósítandó kurzusok esetében 
 • 2025. április 15-ig folyamatosan lehetséges az egész tanév során megvalósítandó programokra
 • kérjük, hogy a pályázatokat a tervezett megvalósítás időpontjánál min. 3 hónappal korábban adják be

A pályázat benyújtásának módja:

 A Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető „CEEPUS Speciális kurzus 2024/2025” űrlapon benyújtott pályázatot az alábbi módokon kérjük elküldeni kizárólag elektronikusan:

A nyertes pályázatok kiválasztása: 

 • A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését a Tempus Közalapítvány munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap). 
 • A formailag befogadott pályázatokat két független szakértő értékeli a jelen felhívásban közölt bírálati szempontrendszer szerint. Ha a két szakértő által adott összes pontszám különbsége meghaladja a magasabb pontszám 30%-át, akkor harmadik bíráló felkérésére kerül sor. Ebben az esetben a bírálók átlagpontszáma a két egymáshoz közelebb eső pontszám alapján kerül kiszámításra (Tartalmi bírálati lap). 
 • A bírálók értékelése alapján a Tempus Közalapítvány megállapítja, hogy a pályázat elérte-e a támogathatósági határt, és a pályázat támogatható-e a rendelkezésre álló támogatási keret alapján.
 • A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A döntésről szóló kiértesítés várható ideje: a pályázat benyújtását követően 60 napon belül 

További információ: 

Tempus Közalapítvány, 
ceepus@tpf.hu
Miszné Korenchy Anikó (+36 1) 237 1300 / 239-es mellék 
Kőhegyi Bernadett (+36 1) 237 1300 / 560-as mellék