Újabb eredmények a CEEPUS program megvalósításában

Az Eötvös József Főiskola célja a nemzetköziesítési folyamatok erősítése, ezért a különböző nemzetközi programok aktív szerepvállalója és kezdeményezője.

Irodában előadásra készül 2 hölgy egy whiteboard és ez szekrény előtt beszélgetnek
Újabb eredmények a CEEPUS program megvalósításában

A főiskola a CEEPUS program keretében több éven keresztül fogad és küld oktatókat és hallgatókat a partnerintézményekbe. 

Az oktatók az intézménynél töltött idejük alatt olyan érték additív készségek és képességek tárházával gazdagították a hallgatóik kompetenciáit, melyek unikális világnézeti és szakmai szemlélettel ruházták fel őket napjaink munkakörnyezetében. Ugyanakkor a mobilitások lehetőséget biztosítottak arra, hogy a főiskola rendezvényein is részt vegyenek, ezzel is erősítve az intézményközi kötelékeket.

Eredmény, hogy a beutazó hallgatók megfontoltan, a szakmai kutatásaik elvégzéséhez releváns alapot biztosító környezeti tényezőként tekintenek az Eötvös József Főiskolára. 

A tanévben ismételten lehetőség adódott, hogy a beutazó mobilitások mellett az EJF a kiutazásokra is sort kerítsen. A programnak köszönhetően dr. Patocskai Mária és dr. Győrfi Tamás főiskolai docensek szerbiai és szlovákiai partnerintézmények felkeresésével öregbítették intézményük hírnevét. 

Forrás: 
A beszámoló részletesen megtalálható az Eötvös József Főiskola oldalán
.